Risiko Penularan COVID-19 Adalah Tinggi Dalam Bangunan Tertutup


Seperti yang diketahui, risiko penularan COVID-19 adalah tinggi di dalam bangunan tertutup dengan sistem pengudaraan yang kurang baik berbanding di luar bangunan atau di tempat yang mempunyai ventilasi yang lebih baik. 

Beberapa kajian menunjukkan bahawa virus COVID-19 akan terampai lama di udara dan boleh tersebar sejauh dua (2) hingga enam (6) meter dalam ruangan tertutup tanpa pengudaraan yang baik.

Ikuti panduan pengudaraan dan kualiti udara dalaman bagi tetapan bukan kediaman semasa pandemik COVID-19