Penafian


Hak cipta Artikel, Maklumat dan Bahan di ILepak.com

Semua hasil penulisan di laman web ILepak ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman web ILepak sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari ILepak dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Segala gambar-gambar yang ada di laman web ini adalah hasil carian imej melalui laman web enjiin carian 'Google Imej'. Pihak kami hanya mengambil gambar tersebut dan menyimpan semula di laman web ini untuk mengelakkan gambar tersebut hilang dan sebagainya. Terdapat juga gambar-gambar di salinkan (copy) di website dan dimuat naik (upload) semula untuk mengelakkan gambar tersebut hilang dan setiap artikel yang disalinkan (copy) akan disertakan sumber dibawah artikel dan link laman web yang disalinkan (copy). 

Pihak ILepak sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi ILepak di sini.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 1/1/2022, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.