Fungsi Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian yang mempunyai peranan penting dalam menjaga keselamatan dan pertahanan negara. Kementerian ini bertanggungjawab dalam pembangunan, perolehan dan pengurusan pasukan pertahanan negara.

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas utama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan dasar-dasar di sektor pertahanan. Dasar tersebut meliputi aspek strategik, operasi, pentadbiran dan teknologi yang berkaitan dengan pertahanan dan keselamatan negara.

Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pertahanan negara, Kementerian Pertahanan mempunyai tiga fungsi utama iaitu:

 1. Pembangunan Pertahanan
  Fungsi pertama Kementerian Pertahanan ialah membina pasukan pertahanan negara. Pembangunan pertahanan merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan pembangunan pasukan pertahanan, seperti perancangan, perolehan dan pengurusan pasukan pertahanan.

 2. Pengawasan Pertahanan
  Fungsi kedua Kementerian Pertahanan ialah menyelia aktiviti dan penggunaan pasukan pertahanan. Penyeliaan ini dijalankan bagi memastikan pasukan pertahanan digunakan secara efektif dan efisien dalam menjaga keselamatan dan pertahanan negara.

 3. Penyelarasan Pertahanan
  Fungsi ketiga Kementerian Pertahanan ialah menyelaras antara institusi demi menjaga keselamatan dan pertahanan negara. Penyelarasan ini dijalankan supaya aktiviti yang dijalankan oleh institusi berkaitan tidak bertembung antara satu sama lain dan dapat dijalankan dengan berkesan.

Bagi menjalankan tiga fungsi utamanya, Kementerian Pertahanan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang terdiri daripada:

 • Sekretariat Agung
 • Direktorat Jeneral Pertahanan dan Keselamatan
 • Agensi Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan
 • Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Pertahanan
 • Agensi untuk Penilaian dan Aplikasi Teknologi Pertahanan
 • Agensi Penyeliaan Kewangan dan Pembangunan Pertahanan
Ketua Sekretariat bertanggungjawab menyelaras, menyelia dan mentadbir kementerian. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pertahanan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan dasar pembangunan dan pengawasan pasukan pertahanan serta pengelolaan sumber daya pertahanan. Agensi Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan bertanggungjawab untuk pembangunan teknologi pertahanan.

Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Pertahanan ditugaskan untuk memantau keadaan cuaca dan bencana alam yang boleh menjejaskan keselamatan dan pertahanan negara. Agensi Penilaian dan Aplikasi Teknologi Pertahanan mempunyai tugas untuk mengkaji dan melaksanakan teknologi untuk menyokong pasukan pertahanan. Manakala Agensi Penyeliaan Kewangan.