KLCC Dibina Di Tengah Antara Dua Tebing Batu


Bagi yang tak tahu, Menara Berkembar Petronas dibina di tengah antara dua tebing batu yang terletak pada kedalaman antara 80 meter hingga 180 meter bawah tanah. Walaupun struktur asasnya dikategorikan sangat kukuh, ia tetap memerlukan jejambat yang berfungsi mengikat dua bangunan tersebut di tengah tengah. Lihat betapa curamnya  gaung batu dasar itu pada kontur.

Slump zone bermaksud bekas tebing gelincir jatuh masa lampau dan bedrock cavities bermaksud rongga-rongga kosong batu dasarnya itu.