Group Facebook KKM Palsu


Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil maklum bahawa terdapat satu group di Facebook yang memakai nama Kementerian Kesihatan Malaysia. 


Untuk makluman semua, saluran media sosial rasmi KKM adalah seperti berikut: